ФОРУМ "СТАЖОВЕ 2019"

На 17 април 2019 г. (сряда) за осма поредна година ще се проведе форум "Стажове" във Филиала по инициатива на Ръководството. Водещи компании от различни браншове ще представят своите стажантски програми и свободни позиции, възможностите за развитие и реализация и ще проведат интервюта със студентите.  

Изложението ще даде възможност на студентите да се запознаят лично с хората, които избират новите служители в компаниите, да разберат какви знания и умения са им необходими в бъдеще и да оставят автобиографии, да придобият опит, как да се държат по време на интервю и как да се представят успешно пред работодателите. 

Участниците ще са разположени на фирмени щандове в централното фоайе /партер/ и във фоайето на втория етаж на 4-ти корпус на Филиала от 10.45 до 16 часа, ул. "Цанко Дюстабанов" No: 25. 

Официалното откриване е от 10.15 ч. 


З А П О В Я Д А Й Т Е ! 


НОСЕТЕ ВАШЕТО CV! 


За контакт: маг. инж. Лалка Ботева 

ст. експерт „Връзки с обществеността” 

тел. 032 659 541 

e-mail: boteva@tu-plovdiv.bg 

 

Изтегли
Календар